Blog > Komentarze do wpisu
Porównanie dworków szlacheckich w „Panu Tadeuszu” i w „Ferdydurke”

Dworki szlacheckie budowano na wsiach, składały się z budynku mieszkalnego, zwanego dworem, gdzie mieszkała szlachta oraz z szeregu zabudowań gospodarczych. Ze względu na tryb życia szlachty, szczególnie zamożniejszej warstwy, dworki były ośrodkami gdzie toczyło się życie

więcej na stronie

 

Dwór w Soplicowie

 

 

poniedziałek, 31 stycznia 2011, agatapolska

Polecane wpisy